Sinds 2007 werk ik als zelfstandig ondernemer. Beginnend vanuit het niets heb ik destijds mijn zakelijke ambities als volgt vastgelegd bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel: “Op verantwoorde wijze adviseren, trainen en begeleiden van mens en dier ter bevordering van diens welzijn; o.a. door begeleiding van PGB-cliënten.”

Na  meer dan 12,5 jaar blijken die ambities van toen in de praktijk de lading ook volledig te dekken.

 

Enerzijds werk ik met dieren; waarbij paarden en hun eigenaren en/of berijders het grootste gedeelte voor hun rekening nemen. Anderzijds speelt het groeiende aandeel PGB-cliënten een steeds belangrijkere rol voor mijn zelfstandig ondernemerschap.

Beide doelgroepen verdienen een aparte professionele benadering. Om die reden benader ik die verschillende activiteiten sinds enkele jaren dan ook vanuit 2 verschillende handelsnamen:

- Humaan Vitaal: Hier staat de mens centraal.

- Humaan met Paarden: Uitgangspunt is het dier; en met name het paard.