Op verantwoorde wijze adviseren, trainen en begeleiden van de mens ter bevordering van diens welzijn; o.a. door begeleiding van PGB-cliënten.

Zowel privé- als ook PGB-cliënten bied ik de volgende ondersteuning om deze doelstelling waar te maken:
- Activiteiten begeleiding.
- Ondersteunende begeleiding.
- Huiswerkbegeleiding.
- Naschoolse opvang.
- Nacht- en/of weekendopvang.

Ieder mens heeft behoefte aan unieke benadering. Samen met mijn cliënten beoordelen ik individueel wat ik voor hen kan betekenen.
Neem voor meer informatie dan ook persoonlijk contact met mij op.

 

WKKGZ - Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg.
Deze wet regelt op welke manier zorgaanbieders hun klachtenregeling moeten vormgeven. De eerste stap bij een klacht in de zorg is in gesprek gaan met de zorgverlener zelf. Soms levert dat echter niet het gewenste resultaat op. Je kunt in dat geval naar de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder gaan. Kom je er met de zorgaanbieder zelf én met de klachtenfunctionaris niet uit, dan kun je je klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschilleninstantie. Humaan Vitaal heeft t.b.v. haar externe klachtenregeling een overeenkomst afgesloten met SoloPartners.